Walk-in Day / Sunday 24.7 ๐Ÿ‰

Walk-in Day / Sunday 24.7 ๐Ÿ‰

We are hosting another amazing Walk-in Day at the Lounge!

Bring your own design or choose between our flashes. This Sunday we will have @freyjavstattoo and @profanities_tattoosย tattooing at the lounge, just come in and get a tattoo without reservation!

______________________________________

๐Ÿ“– A little bit about the artists:

Freyja’s main style is Colour Realism and Watercolours. Check herย profile to see the available designs or ask her to give a shape to your idea!

Elena’s main style is Dark Blackwork. Take a look at her profile to see the available designs or ask her to give a shape to your idea!

โ„น Quick tips about a Walk-in day:
  1. To avoid queuing contact us via our socials or our WhatsApp to know the waiting times.
  2. When bringing your own design. Be prepared to show the reference picture to the artist and to give them as many info as you can.
  3. Our starting price at the Tattoo Lounge Helsinki is 100โ‚ฌ!

If your would like more information about a Walk-in day or if you would like to prepare yourself more for this specific Walk-in Day / Sunday 24.7 ๐Ÿ‰, click here!

๐Ÿ“ฉ Book in:

Just message the artist to grab a slot or pop in!

If you would like to book an appointment with us, feel free to fill out the form on our website or contact us via WhatsApp or Instagram.

As usual we expect that you are in good health and wear a mask for everyone’s safety.

Tattoo Lounge Helsinki Studio Finland Walk-In Sunday 24 July Sunnuntai Viikonloppu Tatuointi Flash

 

 

 

 

July 24 @ 11:00
11:00

Finland, Helsinki, kallio, krunuhaka, Tattoo Lounge Helsinki, tatuointi, tatuointiliike